Dopřejte svým pacientům
zkušenost stálé péče,
která vás nezatíží

Registrace projektu
Stavy nálady
Psychologie
Symptomy
Bolesti
Automatická
měřění
Léky
Závislosti
Strava
Aktivity
Připomínání
Hlas. roboti
Monitoring
Mobilní app.
Videochat
Komunikace

Univerzální nástroj pro sledování příznaků v čase

Systém ukládá záznamy o vývoji stavu pacientů v průběhu času. Upozorňuje, kam je opravdu třeba zaměřovat pozornost.

SLEDOVANÉ PARAMETRY

Aplikace se pacientovi připomíná a ptá se na aktuální vjemy, chválí za pravidelný reporting, projevuje radost když se stav zlepšuje a útěchu, když se nelepší.

Díky tomu cítí pacient pozornost!

Lékař či terapeut má stále přehled o stavu pacienta. Dojde-li k významnější změně, systém jej upozorní.

Díky tomu má lékař více času!

I. Lékařská Fakulta Univarzita Karlova
Čas Pro Zdraví
Biocev
Dicatil
It Innovation
Medispo
Hubneme s pivrncem
LifmatSkvělý nástroj pro jakýkoli typ lékařské péče, vyžadující koordinaci léčby na základě sledování zdravotního pokroku pacientů.

V případě potřeby se ošetřující lékař a pacient spojí. Naplánování on-line komunikace či fyzické schůzky obstará systém.

Pacient i lékař tak komunikují včas!

Lékař vidí všechny údaje v jednom přehledném grafu, může se rychle zorientovat a případně zasáhnout. Zobrazení sklouží k přehlednému hledání trendů a závislostí.

Lékař tak poskytuje kvalitnější péči!

 • 1
  Systém umí sledovat subjektivní příznaky:

  - míry fyzických projevů - (bolesti, otoky, zvracení), pohyblivost
  - stavy nálad a psychiky
  - chovaní (jídlo, spánek)
  - návyky jako je kouření, hráčské závislosti atd.

 • 2
  Výše uvedené je možné zadat sbírat několika formami:

  - internetová aplikace
  - mobilní aplikace
  - propojení s nositelnou a inteligentní elektronikou
  - odpovědi na call našeho mluvícího robota

 • 3
  Načítáme údaje automaticky z inteligentních zařízení:

  - váhy
  - teploměry
  - glukometry
  - krokoměry
  - a další myslitelná zařízení

  Využíváme: Apple health, Google fit, Garmin connect a další platformy.

Virtuální call asistent

Zajišťujeme pravidelnou automatickou komunikaci prostřednictvím hlasových robotů s identitou virtuálních postav. S těmi jsou pacienti ochotní komunikovat.

Automatická komunikace a připomínání záznamu pomáhají zajišťovat homogenní data. To je výhoda především pro lékaře, který může lépe stanovit diagnózu. Podle vývoje symptomů a měření počítáme a připravujeme:
- indexy urgentnosti
- vývoj změny
- upozornění lékaře (priority management).

Panel lékařský dispečink

Pohled „Dispečink pro operátory“ pomáhá sledovat kdo z pacientů vrací v jaké frekvenci automaticky měřené i subjektivní data. Je možné tak hned přímo z aplikace kontaktovat pacienta, když je něco v nepořádku a zahájit s ním např. videokonferenční hovor nebo chat.

Vývoj příznaků v čase

Online prostředí pro lékaře a odborný personál zobrazuje vše přehledně na jedné obrazovce.

Graf poskytuje lékaři přehledný záznam o vývoji příznaků konkrétního pacienta v čase. Pohled lze nastavit na 7, 14 nebo posledních 30 dní, případně je možné podívat se na vše. U jednotlivých záznamů mohou být nahrány poznámky v textové nebo obrazové podobě, ty jsou pak na grafu znázorněny vlaječkou. V grafu je možné se pohybovat pouhým přetáhnutím na časové ose a zapínat či vypínat zobrazení jednotlivých příznaků.

Predikce vývoje

Díky využití časových řad, neuronových sítí a principů „machine learning“ jsme schopni asistovat při výpočtech a predikcích parametrů jako je např.:

 • dlouhodobá predikce vývoje váhy
 • krátkodobá predikce vývoje glykemie
 • pravděpodobný vývoj bolesti po chirurgickém zásahu
 • atd.

Všechny tyto indexy se pravidelně přepočítávají a lékař tak sleduje jejich vývoj, zda léčba a pacientova spolupráce obrací křivky správným směrem. Systém pomáhá rozhodnout, komu a kdy je vhodné věnovat pozornost ve formě:
- individuální konzultace (on-line, telefon)
- nebo sjednáním osobní návštěvy.

Aplikace s přístupem pro lékaře i pro pacienty

Pacient má k dispozici vlastní přístup do aplikace, kde vidí a může dále přidávat veškeré své zdravotní záznamy. V části aplikace pro doktory - PROFI-LOG má doktor přehled o všech svých pacientech.

Aplikaci lze přizpůsobit do marketingového duchu Vaší společnosti a dopřát tak klientům další přidanou hodnotu Vaší péče.