Dopřejte svým pacientům
zkušenost stálé péče,
která vás nezatíží

Registrace projektu
Stavy nálady
Psychologie
Symptomy
Bolesti
Automatická
měřění
Léky
Závislosti
Strava
Aktivity
Připomínání
Hlas. roboti
Monitoring
Mobilní app.
Videochat
Komunikace

Systém umožňuje logovat a sledovat v čase nejrůznější parametry zdravotního stavu.

Abychom dokázali pokrýt specifické potřeby Vašeho projektu, máme hned několik typů:

Měření

Ať již jsou zdrojem dat wearables, osobní váha napojená na Wifi, nebo ručně přepisovaná hodnota z teploměru, systém je schopen data přijmout a zpracovat.

Měření rozdělujeme na měření stavu a množství. Parametry typu množství sčítáme a ukazujeme v jednotkách za minutu, hodinu, den, měsíc apod.

Data přijímáme více kanály (přímé napojení, mobilní aplikace, web, SMS, hlasový asistent), umíme si poradit s duplicitami.

Automatický sběr dat je napojen přímo na zařízení (OneTouch, FitBit a další.) nebo využíváme zdravotní konsolidátory (Google fit, Apple Health, Garmin Connect)

Příklady

Typ
Název
Jednotka
{table:measureType}
{:name}
{:unit}
více

Subjektivní příznaky

Některé projevy zdravotního stavu (a je jich většina) jsou automaticky nezměřitelné. Patří sem bolest, pocity, únava, zvracení, krvácení apod. Zde je potřeba aktivní součinnost pacienta.

Systém umí subjektivní projevy kategorizovat, dotázat se na ně uživatele a nabídnout návod ke správnému pochopení na co se ptáme.

Systém udržuje spolupráci s uživatelem tím, že napomáhá, hlídá pravidelné či urgentní záznamy a vlídným způsobem se různými kanály připomíná.

Záznam je často hodnota na škále 0-5 či 0-10, umíme ale i různé jiné škály definované obrázky a slovy.

Příklady
Typ
Název
Škála
{table:measureType}
{:name}
{:minValue} - {:maxValue} {:unit}
více

Text a fotografie

Záznam je možné doprovodit textovou poznámkou, nebo mohou být textová pole návodná.

V panelu záznamu můžeme v některých zařízeních využít nástroje k záznamu řeči (speach to text).

Textová pole jsou vybavena nápovědou ke správnému pochopení na co se ptáme.

Pro vložení obrazového materiálu může uživatel použít souborový systém, galerii svého mobilního zařízení vestavěný, nebo připojený fotoaparát či kameru.

Pro vložení obrazového materiálu může uživatel použít souborový systém, galerii svého mobilního zařízení vestavěný, nebo připojený fotoaparát či kameru.

Příznaky jsou evidované centrálně v systému, popsané nápovědou a záznamové prvky mohou případ od případu mít specifické chování.

Příklady
Typ
Název
Jednotka
{table:measureType}
{:name}
{:unit}
více

Mapy bolesti

Subjektivní příznaky jako bolest, tlak či místo zranění je třeba lokalizovat.

K tomu slouží mapy, kde pacient kursorem, nebo prstem na mobilním zařízení určuje kde přesně se problém nachází a jakou dosahuje bolest v jednotlivých lokalitách intenzity

K dispozici je mapa celého těla i detail jednotlivých částí a končetin. Do systému je možné načíst a v aplikaci používat jakýkoli obrázek, do kterého uživatel grafický záznam provádí.

Medikace

Záznam aplikovaných přípravků (medikace, prevence, stravovací doplňky), čas aplikace a množství.

Systém umožňuje evidovat medikační preskripce (plány) a vedle připomínky záznamu zdravotních parametrů (viz výše) může připomenou plánovanou aplikaci léku (předem, nebo krátce po plánovém čase, pokud není podání zaznamenáno.